Alumínium/konzerv: 6.6 láda (28,9 l)
Fehér üveg: 34.5 kg
Komposzt: 329.256 kg
Kupak: 0.27 kg
Olaj: 13.0 Liter
Papír: 8 kg
Papír: 286.4 kg
PET/Műanyag: 8.08 kg
Színes üveg: 19.5 kg

Rendezvények

MIMENNYI
Esemény ID98
Esemény dátum2019-04-10
Esemény névFelsőoktatás az élhető jövőért
Esemény kategóriaKonferencia
Esemény helyszínÓbudai Egyetem és ELTE
Esemény leírás

 

„FELSŐOKTATÁS AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT” KONFERENCIA

A felsőoktatás helye és szerepe a fenntarthatóságban

2019. április 10-11.

A XXI. században az emberi civilizáció számára a legnagyobb kihívás a globális környezeti problémák hatásainak mérséklése, amelynek kulcsa a társadalmi-gazdasági rendszerek működtetésében a fenntartható fejlődés alapelveinek fokozott érvényesítése.

Az ENSZ 193 tagállama 2015. szeptember 25-én elfogadta a 2030-ig megvalósítandó fenntartható fejlődési céljairól benyújtott, 17 célt, és 168 alcélt tartalmazó javaslatcsomagot, amely iránytűként szolgálhat ezen a területen mindenki számára. A célkitűzések a környezetvédelem mellett egészségügyi, szociális, oktatási, valamint gazdasági célokat is tartalmaznak.

A javaslat támogatja a fenntartható fejlődés kiteljesedését, bővítését, széles körű megvalósítását az oktatás területén is. Egyfelől célnak tekinti a fenntartható fejlődés szempontjainak beépítését az intézményi működésbe, másfelől e szempontok erőteljes megjelenítését a képzésekben. Az ENSZ fenntarthatósági csomagja alapján úgy véljük, a felsőoktatásnak a 21. században olyan értelmiséget kell képeznie, akik amellett, hogy szakterületükön képesek az emberi tudás gazdagítására és gondozására, felelősséget vállalnak helyi és globális szinten is a fenntartható fejlődés céljai iránt.

Dinamikusan változó világban élünk, ahol a felsőoktatás szerepe is átalakulóban van. A felsőoktatási intézmények felé immár társadalmi és gazdasági elvárásként fogalmazódik meg, hogy alaptevékenységeik, az oktatás és a kutatás mellett, egy harmadik misszióval is bővüljön a funkciójuk. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az „elefántcsonttoronyból” kilépve a két alapmisszió során felhalmozódott tudást és erőforrást minél hatékonyabban képesek legyenek átadni és hasznosítani akadémián kívüli partnereknek is. A technológiai forradalom és a környezeti krízisek korában a felsőoktatásnak ez a szerepe felértékelődik: nem csak lehetőségünk, hanem felelősségünk van a civilizációs kihívásokra adandó válaszok kidolgozásában.

A „Felsőoktatás az élhető jövőért” c. konferencia az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Óbudai Egyetem és az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért csoport közös szervezésében valósul meg. A rendezvényen a globális és hazai környezetvédelmi és a fenntarthatósági kihívások áttekintése mellett elsősorban azt kívánjuk felderíteni, hogy a felsőoktatás kiterjedt intézményhálózata hogyan tud hozzájárulni a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához, akár infrastruktúra üzemeltetőként, akár munkáltatóként, de legfőképp oktatási, kutatási és harmadik missziós tevékenysége révén.

A konferencia a társadalom összes szereplőjéhez szól. A felsőoktatási intézmények mellett a kormányzati, a vállalati és a civil partnereket is szeretnénk meghívni, és közösen tervezünk szembenézni azzal, hogy a felsőoktatás napjainkban mennyiben képes megfelelni a fenti feladatoknak. A rendezvényen a jó gyakorlatok bemutatására és a környezettudatos egyetemek hálózatosodásának elősegítésére helyezzük a hangsúlyt.

 

Regisztrációs link:

#mce_temp_url#

 

PROGRAMTERVEZET

1.       NAP

Helyszín: Óbudai Egyetem, Pauli konferenciaterem (F09); 1034 Budapest Bécsi út 96/b

Időpont: 2019. április 10. Szerda

9:30      Regisztráció

            Konferencia 1. napjának megnyitása, köszöntők

10:00    Prof. Dr. Réger Mihály, rektor, Óbudai Egyetem

10:10    Dr. Scheuer Gyula, kancellár, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Plenáris előadások

10:15    Gazdasági növekedés, fenntarthatóság és oktatás

Kőrösi Csaba, igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

11:00    A VÍZ INTERDISZCIPLINÁRIS KIHÍVÁS – TUDJÁK AZT KEZELNI OKTATÁSI RENDSZEREINK?

Prof. Dr. Szöllősi-Nagy András, az UNESCO-IHP Intergovernmental Council alelnöke, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára

11:30    Rajz, fotó és videó kiállítás megtekintése

12:00    Ebédszünet

            Fenntartható egyetemi campus szekció

Milyen lehetőségek és technológiák állnak egy felsőoktatási intézmény rendelkezésére, ha szándékában áll a káros anyag kibocsátásának csökkentése? A felsőoktatási intézmények az inkluzív és fenntartható iparosítás népszerűsítésében és a zöld innováció ösztönzésében kiemelkedő szerepet játszanak, melyet támogat az a lehetőség is, hogy a fejlesztett megoldásokat saját campusokon kipróbálhatják. Jó gyakorlatokat kívánunk gyűjteni és bemutatni a fenntartható egyetemi infrastruktúra fejlesztésében a XXI. századi high–tech megoldásoktól az egyszerű, költséghatékony módszerekig bezárólag.

13:00    A Pécsi Tudományegyetem jövője a Zöld Egyetem Programban

dr. Radvánszky Bertalan, sugárvédelmi szolgálatvezető, Pécsi Tudományegyetem Kancellária, Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Munkabiztonsági Koordinációs Osztály

13:25    Megújuló energiaforrások térnyerése a Szegedi Tudományegyetemen       

Gyarmati László, igazgató, József Attila Tanulmányi és Információs Központ, Szegedi Tudományegyetem

13:50    „Zöld iroda” fejlesztések a felsőoktatási intézményekben

            Horváth Attila, BME EZK

14:15    Kávészünet / közben az Óbudai Egyetem „A természet hangja. Mit teszel a környezetvédelemért az otthonodban” című rajz-, fotó-, videópályázatának eredményhirdetése

            Fenntarthatóság a felsőfokú oktatásban szekció

A felsőoktatási intézmények alaptevékenységük során egyrészt kutatási eredményeikkel növelik a fenntarthatósággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudásbázist, másrészt szakértőket képeznek és az oktatás során az egyetemi polgárok környezettudatosságát általánosságban növelhetik. Kérdésünk, hogy a XXI. században az egyetemi hallgatókhoz hogyan lehet érdekfeszítően és motiválóan szólni a fenntarthatóságról, hogyan lehet a különböző képzési területeken a fenntartható fejlődési szempontokat hatékonyan beépíteni a curriculumba.

14:45    Terepi gyakorlat a környezettudatosságért a felsőoktatásban

Dr. Demény Krisztina, Dr. Koltai László egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

15:10    Környezetpedagógia, a fenntarthatóság pedagógiája

Dr. Kendrovics Rita egyetemi docens, Dr. Biczó Imre, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

15:35    A jövő szakembereinek szerepe a városi környezet élhetőbbé és fenntarthatóbbá tételében

Biró Borbála, zöldfelület-fejlesztési osztályvezető, dendrológus, FŐKERT Nonprofit Zrt.

16:00    Az Óbudai Egyetem biogáz laboratóriumának kutatási és oktatási sikerei

Dr. Bakosné Diószegi Mónika, egyetemi docens, Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

16:25    Konferencia első napjának zárása

 

Szállás opcionálisan az ELTE Nagytétényi úti Kollégiumában

Budapest, Nagytétényi út 162-164., 1223

Fakultatív programok a kollégiumban

19:00- 20.00 Kollégium bejárása

20.00-21.30 Fenntarthatósági est

21.30-22.00 Filmvetítés


 

2.       NAP

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Aula Magna

Egyetem tér 1-3.,

Időpont: 2019. április 11. Csütörtök

A konferencia ideje alatt a témával foglalkozó, kiállító egyetemi és civilszervezeti standoknál is várjuk az érdeklődőket.

Moderátor: Doró Viktória, környezetvédelmi újságíró, főszerkesztő - Recity Magazin

9:30      Regisztráció

Konferencia 2. napjának megnyitása, köszöntők

10:00    Dr. Darázs Lénárd, általános rektorhelyettes, Eötvös Loránd Tudományegyetem

10:10    Földesi Gabriella, kancellár, Óbudai Egyetem

Plenáris előadások

10:15    KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁSOK A FELSŐOKTATÁSBAN

Dr. Nemes Csaba,  főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium

Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkárság

10:50    Kérdések-válaszok

10:55    HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELSŐFOKON - amit az intézményi hulladékgazdálkodásról tudni érdemes, avagy hogyan kommunikáljunk és hozzunk létre felhasználóbarát, mégis hatékonyan működő rendszert. Megoldások, módszerek és jó gyakorlatok a fenntarthatóan működő intézményekről

Ferenczi Attila, hulladékgazdálkodási menedzser, Recobin Kft. ügyvezető

11:40    Kérdések-válaszok

11:45    Kávészünet

12:00    Egyetemi közösségek szerepe a fenntarthatóságban

A felsőoktatási intézmények polgárai – az oktatók, hallgatók és alkalmazottak nagy létszámú és összetartó közösséget alkotnak. Amennyiben az egyetemi közösség képes megszervezni önmagát egy közös ügy érdekében, látványos eredményeket érhet el. Magyarországon a környezetvédelmi civil szervezetek jó része egyetemi hallgatói klubokból nőtte ki magát a 90-es években. Kérdésünk ebben a blokkban, hogy az egyetemi közösségek napjainkban milyen szerepet játszhatnak a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés érdekében végzett alulról szerveződő civil kezdeményezésekben.

12:00    Egyetemi polgárság és klímaváltozás - Tudománnyal és tudással - az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülésről a felsőoktatásban

Kőrösi Piroska, Országos Klímareferens Hálózat

12:15    Kérdések-válaszok

12:20    Környezettudatosság és környezeti terhelés csökkentése a felsőoktatásban

Civilek és a felsőoktatási szféra együttműködési lehetőségei, Környezettudatos Egyetem Program (Előadó felkérés alatt)

12:40    Kérdések-válaszok

12:45    Az Y és Z generáció a felsőoktatásban

Milyen lehetőségek vannak a hallgatók bevonására az aktív környezetvédelembe. Hallgatói aktivitás növelésének eszközei, design thinking, interaktivitás (Előadó felkérés alatt)

13:00    Kérdések-válaszok

13:05    A 21. század környezettudatos egyetemei

Egyetemi policyk és nemzetközi kitekintés

Mudra Viktória, programvezető - ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért, intézményi fenntarthatósági program

13:20    Büféebéd

14:00    Networking, környezettudatos felsőoktatási intézmények hálózatosodása (World café)

16:00    Konferencia zárása, szándéknyilatkozat aláírása       

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

A szervezők

 

Esemény 2. dátum2019-04-11